Sơn Tịnh tập huấn công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ năm 2019

Sáng ngày 12/09/2019, huyện Sơn Tịnh tổ chức Tập huấn điều khiển ca nô, ghe máy, ghe chèo tay phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ năm 2019.
Tham gia tập huấn có hơn 100 đại biểu, đại diện cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND 11 xã trên địa bàn huyện. Hội nghị đã triển khai các kiến thức cơ bản về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; nghiệp vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; nâng cao năng lực, xử lý tình huống, nắm rõ tính năng, tác dụng, cách sử dụng một số loại phương tiện cứu nạn, cứu hộ để kịp thời phòng, chống, ứng phó hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 
Tập huấn kỹ năng lái ca nô trên sông Trà Khúc
Ngay sau buổi tập huấn, lực lượng công an xã, huyện, lực lượng vũ trang huyện đã diễn tập các kỹ năng điều khiển ca nô, ghe máy, ghe chèo tay trên sông Trà Khúc, các tình huống cứu nạn, cứu hộ nhằm rút ra những kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, từ đó kịp thời ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão sắp tới.