Sơn Tịnh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật hòa giải ở cơ sở, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở

Sáng ngày 05/9/2019, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật hòa giải ở cơ sở, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho 150 đại biểu là đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; công chức Tư pháp - Hộ tịch xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã. 
Quang cảnh hội nghị
Tại hội nghị, báo cáo viên đã triển khai nội dung Luật hòa giải cơ sở năm 2013; triển khai Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn các kỹ năng trong công tác hòa giải như: kỹ năng tiếp cận đối tượng để nắm bắt thông tin về vụ, việc hòa giải và nhu cầu lợi ích của các bên; kỹ năng xem xét, xác minh vụ, việc; kỹ năng tìm mâu thuẫn, xung đột lợi ích cốt lõi, nguyên nhân chủ yếu; kỹ năng tra cứu, tìm kiếm văn bản pháp luật, tìm kiếm giải pháp tư vấn cho các bên,…Đồng thời, báo cáo viên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện hòa giải các vụ việc ngay tại cơ sở và khi tiến hành hòa giải thì các hòa giải viên phải thực hiện tốt các nguyên tắc trong công tác hòa giải. 
Trưởng Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Thanh Ngọc, báo cáo viên triển khai Luật hòa giải ở cơ sở
Việc tổ chức hội nghị tập huấn, là dịp để các hòa giải viên nắm rõ các kiến thức, kỹ năng hòa giải để vận dụng linh hoạt trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. Từ đó, tăng tỷ lệ hòa giải thành ngay tại cơ sở, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết cộng đồng, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư.