Sơn Tịnh tập huấn hướng dẫn phần mềm Một cửa điện tử dùng chung của tỉnh

Sáng ngày 28/8/2019, UBND huyện Sơn Tịnh phối hợp với Viễn thông Quảng Ngãi tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Một cửa điện tử dùng chung của tỉnh - VNPT Igate tại huyện. 
Quang cảnh hội nghị tập huấn
Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt những kỹ năng, kiến thức sử dụng Hệ thống Một cửa điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính, với các nội dung như: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ EMS, chuyển hồ sơ đã tiếp nhận sang bộ phận xử lý, hồ sơ liên thông, theo dõi các hồ sơ đang xử lý, trả kết quả trực tiếp cho công dân, quản lý các hồ sơ đã trả, hồ sơ chờ trả kết quả EMS, quản lý phí lệ phí, quản lý thông tin công dân, quản lý báo cáo thống kê. Hệ thống tích hợp dùng chung cho tất cả các cấp (cấp tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã) và cung cấp một môi trường nhất quán, là một đầu mối thống nhất cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giải quyết công việc. Hệ thống một cửa điện tử liên thông VNPT-Igate là hệ thống tin học hóa việc giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước theo cơ chế một cửa, công khai các thủ tục hành chính, tình trạng giải quyết hồ sơ, người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến. Điểm nổi bật của phần mềm VNPT-Igate là được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây, không cần đến máy chủ dịch vụ; an toàn bảo mật với các chức năng mật khẩu xác thực một lần - OTP, chữ ký số; tra cứu bằng mã vạch, tra cứu qua màn hình cảm ứng; thông báo kết quả xử lý hồ sơ, cảnh báo tiến độ qua SMS, email; tích hợp chữ ký số VNPT-CA; cho phép khách hàng cấu hình thay đổi quy trình nghiệp vụ.
Thông qua lớp tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp giúp cán bộ, công chức trên địa bàn huyện tham gia vào quy trình giải quyết thủ tục hành chính vận hành phần mềm hiệu quả; đồng thời, giúp các tổ chức, cá nhân giảm bớt thời gian đi lại tới các cơ quan nhà nước, theo dõi được tình trạng xử lý hồ sơ qua nhiều kênh thông dụng như điện thoại, email, tin nhắn…; góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.