Ban An toàn giao thông tỉnh, Hệ thống Honda Sông Trà tuyên truyền hưởng ứng năm an toàn giao thông 2018

Ngày 29/10/2018, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi, Hệ thống Honda Sông Trà tổ chức tuyên truyền hưởng ứng năm An toàn giao thông 2018 tại Trường THCS Tịnh Thọ, xã Tịnh Thọ.
Hướng dẫn kỹ năng cần thiết cho các em học sinh khi tham gia giao thông
Có trên 500 em học sinh của trường THCS Tịnh Thọ được phổ biến lý thuyết về luật giao thông theo chương trình chuẩn của Honda Việt Nam cung cấp; hướng dẫn kiểm tra xe đạp, trang phục bảo hộ trước khi tham gia giao thông; hướng dẫn demo ngồi sau xe máy an toàn và hướng dẫn các kỹ năng cần thiết để tham gia giao thông an toàn. 
Bên cạnh đó, hệ thống Honda Sông Trà còn hỗ trợ 50 chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn để hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Trường THCS Tịnh Thọ.