UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi triển khai chương trình vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại huyện Sơn Tịnh

Chiều ngày 24/7/2018, UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBMTTQVN huyện Sơn Tịnh tổ chức triển khai chương trình vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Sáu - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi; đồng chí Tạ Công Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Sơn Tịnh.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được UBMTTQVN tỉnh triển khai chương trình phối hợp vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông  năm 2018; hướng dẫn triển khai xây dựng khu dân cư và gia đình đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo 85% trở lên các gia đình ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông, 100% xã, phường, thị trấn triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và 90% gia đình, 100% khu dân cư tham gia ký kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đồng chí Lê Văn Sáu - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu

Huyện Sơn Tịnh là huyện được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi chọn làm điểm triển khai chương trình vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông  năm 2018. Mỗi địa phương xây dựng 1 mô hình điểm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông  để triển khai đạt hiệu quả thiết thực như mô hình tổ tự quản về an toàn giao thông, đoạn đường tự quản, khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 Ở huyện Sơn Tịnh, trong năm 2017, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 22 vụ, làm chết 10 người, bị thương 30 người, giảm 10 vụ, giảm 2 người chết, giảm 20 người bị thương so với năm 2016. Năm 2018, Huyện Sơn Tịnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhằm kiềm chế, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Đồng chí Tạ Công Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu

Tại hội nghị, UBMTTQVN tỉnh đã triển khai kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp hành động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 và hướng dẫn triển khai xây dựng khu dân cư và gia đình đảm bảo trật tự an toàn giao thông  của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN triển khai đến Ban công tác Mặt trận trong cả nước.

Hội nghị cũng triển khai chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và Ban an toàn giao thông tỉnh về vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021. Mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và thực hiện nếp sống văn hóa giao thông trong các tầng lớp nhân dân, làm cho phong trào toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông trở thành phong trào thường xuyên, rộng khắp trong toàn tỉnh.

Đồng chí Huỳnh Văn Tịnh - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện phát biểu