Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Hội, đoàn thể huyện Sơn Tịnh tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

Sáng ngày 24/7/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  và các Hội, đoàn thể huyện Sơn Tịnh tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018. Đến dự có gần 300 đại biểu là Thường trực UBMTTQVN xã, các hội, đoàn thể xã, trưởng thôn, trưởng các chi hội, đoàn thể thôn, nhóm nòng cốt của thôn.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 ngày 25/11/2015. Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam được Quốc hội khóa XIII thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 gồm có 11 chương, 73 điều. Việc xây dựng, ban hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam được xem là một bước tiến trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế  trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam hiện hành, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập tại Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế về tạm giữ, tạm giam và Nghị định số 98/2002/NĐ-CP ngày 27/11/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế về tạm giữ, tạm giam. Nghị định số 09/2011/NĐ-CP ngày 25/01/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam và một số văn bản khác.

Đồng chí Trương Thị Thanh Hải - Chủ tịch Hội LHPN huyện truyền đạt Luật Trẻ em và các băn bản pháp luật đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình

Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe triển khai Luật Trẻ em, một số quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em. Luật Trẻ em được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05/4/2016. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017; gồm 7 chương, 106 điều. Luật quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em về các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chính sách hỗ trợ; hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; chăm sóc thay thế cho trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc bảo đảm để trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em.Đồng thời, hội nghị còn triển khai các văn bản pháp luật đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng - Phó trưởng Công an huyện triển khai Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được triển khai các văn bản hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trên cơ sở Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 và Nghị quyết liên tịch số 403 ngày 21/7/2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN đã ban hành Thông tri số 23/TTr-MTTW-BTT về hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đó, công tác giám sát của MTTQVN phải thực hiện bảo đảm đúng nguyên tắc và đúng quy trình giám sát.

Đồng chí Nguyễn Thị Hơn - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện triển khai các văn bản hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của MTTQVN

Việc giám sát phải bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ của MTTQVN, không làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân được giám sát.Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp và thống nhất hành động của các tổ chức thành viên trong MTTQVN, sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước có liên quan. Việc tổ chức thực hiện cần được triển khai đồng bộ, thống nhất phù hợp với năng lực tổ chức thực hiện của Ủy ban MTTQVN, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận và điều kiện thực tế ở địa phương; tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền; định kỳ có sơ kết, tổng kết.Triển khai Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND ngày 3/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định nội dung và mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 
Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com