Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Sơn Tịnh tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Sáng ngày 10/7/2018, Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Sơn Tịnh tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Đào Văn Hanh - Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh.

06 tháng đầu năm 2018, các phong trào thi đua của hệ thống Hội Cựu TNXP vẫn luôn được đẩy mạnh. Có 6 xã mạnh toàn diện là Tịnh Giang, Tịnh Trà, Tịnh Bình, Tịnh Bắc, Tịnh Thọ, Tịnh Hiệp. Kết quả công tác nghĩa tình đồng đội 6 tháng dẫn đầu toàn tỉnh. Trong đó, hỗ trợ nhà ở cho diện hộ nghèo và cựu TNXP nguồn tài trợ do Hội cấp trên hỗ trợ 1 nhà nghĩa tình đồng đội 40 triệu đồng; tặng 8 sổ tiết kiệm cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn 40 triệu đồng; tặng 180 xuất quà trong các ngày lễ 70 triệu đồng; hội vận động quỹ nghĩa tình đồng đội của 11 cơ sở do Hội cơ sở quản lý trên 400 triệu đồng; vận động Năm tiết kiệm vì nghĩa tình đồng đội do Trung ương Hội phát động trên 34,6 triệu đồng. Để nghị 31 trường hợp hưởng chế độ Bảo hiểm y tế.

Đồng chí Lâm Quang Hân - Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện phát biểu

Phát biểu tại hội nghị ông Đào Văn Hanh - Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 của Hội cựu thanh niên xung phong huyện Sơn Tịnh; qua đó đồng chí chỉ đạo trong thời gian tới Hội cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho hội viên thanh niên xung phong, quan tâm đến quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi hội viên. Đề nghị các cấp hội từ huyện đến xã nỗ lực tập trung nhân sự cho công tác Đại hội nhiệm kỳ 3 (2017 - 2022) Hội cựu thanh niên xung phong huyện sắp tới.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, tập trung thảo luận và bàn những phương hướng nhiệm vụ, trọng tâm, hi vọng công tác Hội cựu thanh niên xung phong năm 2018 đạt những kết quả cao, đặc biệt thực hiện tốt Đại hội Hội cựu thanh niên xung phong huyện Sơn Tịnh nhiệm kỳ 3 ( 2017 - 2022)./.