Sơn Tịnh: Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, hướng mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở; tuyên truyền kịp thời, thường xuyên nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. UBND huyện Sơn Tịnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021.

Quang cảnh một buổi phổ biến, giáo dục pháp luật

Với mục tiêu đến hết năm 2021, đảm bảo 100% phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đều tổ chức phổ biến, thông tin rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật trước và sau khi được ban hành liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật. Phấn đấu 90% - 100% các chương trình, kế hoạch, đề án bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức có nội dung phổ biến, cập nhật thông tin về chính sách pháp luật mới ban hành được tổ chức định kỳ, thường xuyên. Phấn đấu hàng năm có từ 80% trở lên báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên dạy môn giáo dục công dân được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cần thiết để tham gia phổ biến giáo dục pháp luật theo yêu cầu nhiệm vụ. 100% các trường đều triển khai phổ biến giáo dục pháp luật theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa, có giáo viên dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật theo quy định… Đồng thời khuyến khích, huy động các tổ chức tư vấn pháp luật, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý thực hiện tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật miễn phí cho nhân dân; phấn đấu hầu hết các cơ quan, tổ chức, đơn vị đều lồng ghép, kết hợp phổ biến giáo dục pháp luật thông quan hoạt động chuyên môn, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Bảo đảm triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật; cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ, trách nhiệm được giao theo Luật phổ biến pháp luật; xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm mới, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn và nhu cầu của nhân dân, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông vào hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật.

Trong giai đoạn 2017 - 2021, huyện Sơn Tịnh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh và tăng cường thực hiện tuyên truyền, phổ biến đầy đủ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong toàn huyện, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sơn Tịnh khóa XVIII và nhiệm vụ chính trị được giao.Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các cấp, các ngành và địa phương tập trung tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021. Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng đồng bộ, chuyên sâu với sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành và toàn xã hội, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của người dân trên địa bàn huyện./.

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com