Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức tập huấn phòng chống thiên tai tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh

Sáng ngày 16/10/2017, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức tập huấn phòng chống thiên tai tại xã Tịnh Hà, dự buổi tập huấn có đại diện Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Sơn Tịnh; lãnh đạo xã Tịnh Hà, thành viên đội xung kích cứu hộ, cứu nạn xã, cán bộ y tế xã, thôn trưởng các Thôn trong xã Tịnh Hà.

Cán bộ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hướng dẫn tại buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, học viên được chuyên viên Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hướng dẫn các nội dung chủ yếu qua hệ thống trình chiếu về phòng chống thiên tai cũng như việc xây dựng kế hoạch di dời dân ra khỏi vùng sạt lở. Hướng dẫn các nội dung về cộng đồng, thiên tai, rủi ro thiên tai, tình trạng dễ bị tổn thương, năng lực, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu. Các hiện tượng về thiên tai gây thiệt hại về người, tài sản, công trình, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế, xã hội. 21 loại hình thiên tai. Các tình trạng dễ bị tổn thương của cộng đồng. Đối tượng dễ bị tổn thương cũng như những năng lực phòng chống thiên tai.

Lớp tập huấn được tổ chức trong 2 ngày 16 và 17/10/2017. Lớp sẽ tổ chức thực hiện diễn tập thực tế tại thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà trong 02 ngày 25 và 26/10/2017, nhằm nâng cao kỹ năng thực hành cho học viên trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của xã năm 2017.