Trường THPT Ba Gia với các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Năm học mới đã bắt đầu được gần 2 tuần, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Sơn Tịnh nói riêng đang loay hoay tìm phương án hạn chế tình trạng học sinh vi phạm Luật giao thông đường bộ thì tại Trường THPT Ba Gia, Ban giám hiệu nhà trường và Ban chấp hành Đoàn trường đã có nhiều sáng kiến, giải pháp hiệu quả và đồng bộ nhằm tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đến nay, các em học sinh của Trường THPT Ba Gia đã dần có nhận thức chấp hành Luật giao thông đường bộ, các em đến trường bằng xe đạp điện đều tuân thủ đội mũ bảo hiểm, các bậc phụ huynh đưa con em đến trường được bố trí vị trí để xe gần cổng. Đặc biệt, nhà trường luôn có một đội thanh niên xung kích làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, trực nhắc nhở, ghi lại tên, lớp những học sinh vi phạm để báo cáo lên Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện cảnh cáo, khiển trách trước toàn trường. Thầy Dương Đức Tân - Phó hiệu trưởng Trường THPT Ba Gia cho biết: "Ý thức rõ nguy cơ của việc mất trật tự an toàn giao thông, từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho cả năm. Qua đó, nghiêm cấm học sinh đi xe máy đến trường, học sinh đi xe đạp điện phải tuân thủ đội mũ bảo hiểm, tổ chức ký cam kết với các bậc phụ huynh chấp hành đội mũ bảo hiểm khi đưa con em đến trường bằng xe máy. Đồng thời, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo cho Ban chấp hành Đoàn trường tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho đội thanh niên xung kích thực hiện tốt hơn công việc điều tiết, hướng dẫn các em học sinh tham gia giao thông đúng luật.

Không chỉ riêng trường THPT Ba Gia thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, huyện Sơn Tịnh cũng đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trường THPT Tư thực Trương Định, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các trường học trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 - 2020. Thông qua hoạt động chào cờ, sinh hoạt đoàn, đội,...phổ biến, quán triệt cho cán bộ, giáo viên, học sinh nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, quản lý học sinh vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, gia đình nhắc nhở, quản lý, giáo dục con em chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông.