Tập huấn phần mềm Quản lý văn bản eOffice tại Sơn Tịnh

Sáng ngày 29/8/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức tập huấn triển khai kết nối, liên thông phần mềm Quản lý văn bản eOffice từ UBND huyện đến UBND các xã. Tham dự buổi tập huấn có đồng chí Trần Thanh Trường - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; đồng chí Tạ Công Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh; cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, Bộ phận văn thư, quản trị mạng; lãnh đạo UBND và công chức làm công tác văn thư các xã.

Quang cảnh tập huấn

Tại hội nghị tập huấn, cán bộ, công chức được giới thiệu mục đích, mô hình, giải pháp triển khai liên thông đến cấp xã; sử dụng eOffice trên thiết bị di động; hướng dẫn thao tác xử lý văn bản liên thông, ứng dụng chữ ký số vào văn bản liên thông.  

Đồng chí Trần Thanh Trường - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi phát biểu

Phát biểu tại buổi tập huấn, đồng chí Trần Thanh Trường - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Với mục đích thực hiện kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản ở tất cả các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và 70% cấp xã hoàn thành trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/12/2016 củaTỉnh ủy Quảng Ngãi về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi đang thực hiện Kế hoạch triển khai kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản đến 144 đơn vị cấp xã trong toàn tỉnh.

Sau hội nghị tại UBND huyện Sơn Tịnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục tổ chức hướng dẫn triển khai trực tiếp tại 11 xã của huyện về xử lý văn bản eOffice, cài đặt chữ ký số, hướng dẫn tại chỗ cho văn thư xã.

Việc triển khai kết nối, liên thông hệ thống phần mềm Quản lý văn bản eOffice đến cấp xã sẽ góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.