Sơn Tịnh lan tỏa rộng khắp phong trào khuyến học - học tập suốt đời

Học tập suốt đời, học tập thường xuyên, học tập cho mọi người là tư tưởng chủ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự học và cũng là nội dung cốt lõi của xã hội học tập mà Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng. Sinh thời, Bác Hồ đã từng nói: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, muốn cho nước ta trở thành một nước giàu mạnh, thì dân tộc ta phải trở thành một dân tộc thông thái”. Thấm nhuần quan điểm đó, từ ngày thành lập đến nay, tròn 20 năm, Hội khuyến học huyện Sơn Tịnh đã ra sức phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo. 
Sơn Tịnh được mệnh danh là đất học, truyền thống hiếu học luôn gắn liền với truyền thống đấu tranh và xây dựng quê hương. Qua 20 năm nỗ lực phấn đấu, công tác khuyến học, khuyến tài ở huyện Sơn Tịnh đã phát triển khắp và bền vững. Sau khi thực hiện Nghị quyết số 123 của Chính Phủ về thay đổi địa giới hành chính, huyện Sơn Tịnh còn 11 xã, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời tiếp tục được huyện Sơn Tịnh củng cố và phát triển ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Hiện nay, huyện đã phát triển được 96 chi hội khuyến học ở thôn, 318 ban khuyến học cơ sở. Tỷ lệ hội viên đạt 18% so với dân số toàn huyện; Có trên 12.350 gia đình được công nhận gia đình học tập, đạt trên 71%; 57% gia đình đảng viên đăng ký gia đình học tập; 60 dòng họ học tập, đạt trên 53%; 118 cộng đồng học tập, đạt trên 51%. Toàn huyện có 100% thôn, 100% trường học, 57% cơ quan thôn, 83% khu dân cư có tổ chức khuyến học. Chủ tịch UBND huyện đã ra Quyết định công nhận Cộng đồng học tập xã Tịnh Thọ đạt loại tốt năm 2019. Đây là xã đầu tiên của huyện Sơn Tịnh được công nhận Cộng đồng học tập. Toàn huyện đã vận động gần 20 tỷ đồng vào quỹ khuyến học, khuyến tài từ huyện đến cơ sở, cấp gần 200 ngàn suất học bổng, khen thưởng, trợ cấp khó khăn cho học sinh, sinh viên có thành tích tốt trong học tập, trao nhiều sách vở, cấp hàng ngàn chiếc xe đạp giúp đỡ học sinh nghèo, với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng; mở 872 lớp học tại Trung tâm học tập cộng đồng cho hàng trăm ngàn lượt người lao động nhằm nâng cao kiến thức, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của lao động nông thôn.
Qua 20 năm phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học huyện và xã đã được Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng hàng trăm Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, 8 cờ thi đua xuất sắc, 5 bằng khen Trung ương Hội, 7 bằng khen UBND tỉnh, 6 giấy khen Hội Khuyến học tỉnh, 12 giấy khen UBND huyện và hàng ngàn Bằng khen, Giấy khen của các cấp tặng Hội Khuyến học và hội viên ở cơ sở. 
Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở huyện Sơn Tịnh lan rộng đến tất cả các tổ chức trong xã hội, đã thực sự trở thành phong trào của toàn dân. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục xác định: Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chính là thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước theo tinh thần Kết luận số 49 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và công văn chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tịnh; Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Ngãi về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thực hiện phương châm học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Bởi vậy, với sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chăm lo của toàn xã hội, đặc biệt là sự nỗ lực của các cấp hội khuyến học, chắc chắn công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Sơn Tịnh sẽ tiếp tục có sức lan tỏa mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa và xứng đáng với truyền thống hiếu học của quê hương Sơn Tịnh Anh hùng.
 
 
Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com