Sơn Tịnh tổ chức lớp sinh hoạt chính trị Hè năm 2019

Ngày 06/8/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơn Tịnh phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức lớp sinh hoạt chính trị Hè năm 2019 cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trên địa bàn huyện. 
Quang cảnh lớp sinh hoạt chính trị Hè năm 2019
Tại lớp sinh hoạt chính trị Hè, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên ở bậc Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở đã được báo cáo viên truyền đạt nội dung chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí minh gắn với Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, những nội dung cơ bản trong Nghị quyết số 35-NQ/TW của Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045, Nghị quyết 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điềm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Chỉ thị số 20-CT/TW về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; tình hình thời sự quốc tế, trong nước và một số vấn đề trọng tâm về kinh tế - xã hội của huyện Sơn Tịnh và tỉnh Quảng Ngãi trong 6 tháng đầu năm 2019. 
Sau khi tham gia lớp sinh hoạt chính trị hè năm 2019, cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học trực thuộc viết bài thu hoạch có liên hệ đến vị trí đang công tác.
 
 
Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com