Sơn Tịnh tập huấn nâng cao năng lực quản lý của Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm

Sáng ngày 27/11/2018, Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý của Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018 cho cán bộ chuyên trách An toàn thực phẩm huyện và cán bộ Y tế 11 xã trên địa bàn huyện.
Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí cán bộ Sở Y tế tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh phổ biến nội dung Chủ thị số 13 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Nghị định số 115 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định số 155 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Qua đó, đã giúp các cán bộ y tế  huyện, xã nắm rõ nội dung và một số điều chỉnh trong quy định quản lý an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa phương. 
Ông Lê Quang Hải - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh phát biểu
Các đại biểu tham dự hội nghị đã có phần trao đổi, thảo luận về công tác quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương nhằm tháo gỡ những khó khăn và xây dựng kế hoạch hoạt động công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cho những năm tiếp theo đạt hiệu quả cao nhất.