Sơn Tịnh phát huy hiệu quả Quỹ hỗ trợ nông dân

Trong 5 năm (2010 - 2015), Quỹ hỗ trợ nông dân trên địa bàn huyện Sơn Tịnh đã giúp cho 241 lượt hội viên nông dân vay vốn với lãi suất ưu đãi, đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, từng bước nâng cao đời sống nông dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp nông dân có điều kiện chăn nuôi bò đạt hiệu quả

Xã Tịnh Bắc đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tịnh Bắc đã tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu và bắt tay vào thực hiện các nội dung của việc xây dựng nông thôn mới. Kết quả thực hiện giai đoạn 1 (2011-2015), tổng tiêu chí đã đạt 12/19 tiêu chí, gồm: tiêu chí số 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, với kinh phí thực hiện hơn 12 tỷ đồng. 

Sơn Tịnh tích cực đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới

Từ đầu năm 2015 đến nay, huyện Sơn Tịnh đã chỉ đạo triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới tại 9 xã (trừ 2 xã điểm: Tịnh Giang, Tịnh Trà). Tính đến thời điểm này, có 7/9 xã đã trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết sản xuất nông nghiệp, còn lại 2 xã Tịnh Bình và Tịnh Phong đang tổ chức điều tra, khảo sát, lập quy hoạch; 8/9 xã (trừ xã Tịnh Phong) đã được phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã, hiện nay các xã đang tổ chức điều tra, khảo sát, lập quy hoạch.

Xã Tịnh Trà dồn sức về đích nông thôn mới

Tịnh Trà là một trong những xã được huyện Sơn Tịnh chọn về đích nông thôn mới trong năm 2015. Đến thời điểm này, Tịnh Trà đã đạt 15/19 tiêu chí, 4 tiêu chí còn lại là: giao thông, thủy lợi, môi trường và hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh đang được xã huy động mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành vào tháng 9/2015.

Cơ sở bán thức ăn chăn nuôi của gia đình anh Nguyễn Đình Đệ

Sơn Tịnh đăng ký nhu cầu xi măng theo cơ chế hỗ trợ 100% khối lượng ximăng của UBND tỉnh để thực hiện Chương trình nông thôn mới năm 2016

Trong giai đoạn 2011 2015, huyện Sơn Tịnh là một trong những địa phương thực hiện quyết liệt chủ trương của Đảng về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt Huyện luôn chú trọng phát huy tốt công tác huy động các nguồn lực từ cộng đồng để thực hiện các nội dung của Chương trình, với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, “chung sức xây dựng nông thôn mới”, qua đó được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực tự nguyện tham gia hiến đất, hiến nguyên vật liệu và đóng góp ngày công, kinh phí,... để thực hiện các công trình giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương,chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm xanh sạch đẹp, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Người dân xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh đóng góp công sức làm đường giao thông nông thôn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Tịnh Trà

Ngày 04/8/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đã kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Phạm Trường Thọ trao đổi với lãnh đạo xã Tịnh Trà về tình hình thực hiện chương trình xây dựng NTM

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại: 055 3842632; Fax: 055 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com