Kinh nghiệm của huyện Sơn Tịnh về huy động nguồn lực xã hội để xây dựng nông thôn mới

Cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, khi bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Sơn Tịnh cũng gặp không ít những khó khăn. Đó là các chương trình sản xuất nông nghiệp có nhiều nội dung mới nên các địa phương triển khai chưa được đồng bộ; người dân còn có tâm lý ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước. Vì thế, khi thực hiện xây dựng nông thôn mới, bên cạnh công tác tuyên truyền, huyện Sơn Tịnh đã  ban hành các cơ chế chính sách phát huy tốt các nguồn lực trong nhân dân xây dựng nông thôn mới.
Sơn Tịnh huy động nguồn lực trong dân để bê tông đường giao thông
Để thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Sơn Tịnh quan tâm đến công tác chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình. Nhất là việc cụ thể hóa kịp thời các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của huyện như hỗ trợ 100% xi măng làm đường giao thông, hỗ trợ 10 triệu đồng/ha thực hiện dồn điền đổi thửa. Nhờ đó từ năm 2017 đến nay, toàn huyện đã thực hiện dồn điền đổi thửa được trên 340 ha và từ năm 2016 đến nay đã Sơn Tịnh đã hỗ trợ trên 7.600 tấn xi măng cho bà con nhân dân bê tông hóa đường giao thông ngõ, xóm, đường nội đồng với chiều dài trên 70 km. Riêng năm 2019, UBND huyện đã bố trí kinh phí 4 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 2.400 tấn xi măng cho 10 xã để làm đường giao thông nông thôn. Hiện, các xã đã tiếp nhận toàn bộ khối lượng được giao và thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Đây là cơ chế khuyến khích các địa phương khai thác và huy động tốt các nguồn đóng góp của nhân dân. 
Thực hiện xây dựng nông thôn mới, huyện Sơn Tịnh xác định công tác tư tưởng, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân phải đi trước một bước. Huyện đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Từ Bí thư Chi bộ đến cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, khu dân cư... đều trở thành tuyên truyền viên tích cực, giúp người dân hiểu rõ vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, người dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là cuộc cách mạng sâu sắc và toàn diện đối với vùng nông thôn; hiểu và nắm chắc các cơ chế chính sách huy động và sử dụng các nguồn lực; phát huy vai trò chủ thể của người dân để họ thấy rõ được trách nhiệm của mình và tự giác, tích cực đóng góp sức lực, vật lực chung tay cùng cả hệ thống chính trị các cấp trong huyện xây dựng nông thôn mới. Theo đó, qua gần 10 năm, từ năm 2011 đến nay, cùng với ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh trên 171 tỷ đồng, ngân sách huyện trên 50 tỷ đồng, ngân sách xã và huy động khác trên 10 tỷ đồng, huyện Sơn Tịnh đã huy động 23 tỷ đồng từ nhân dân cho xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó,  Chính quyền, Mặt trận và các Hội đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện đã vận động nhân dân hiến hơn 50.000 mét vuông đất, gồm đất ở và đất nông nghiệp; đóng góp kinh phí gần 3 tỷ đồng, nguyên vật liệu tại chổ trị giá 5 tỷ đồng và 17.200 ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, vận động được trên 17.000 ngày công xã hội chủ nghĩa để nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất, đóng góp xây dựng 22 cổng chào thôn với tổng kinh phí 610 triệu đồng. Thành công trong thực hiện cơ chế, chính sách và nguồn lực trong nhân dân để xây dựng đường giao thông, kênh mương nội đồng đã góp phần quan trọng giúp Sơn Tịnh thực hiện các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp được thuận lợi. Huyện đã triển khai thực hiện thành công 7 mô hình chăn nuôi bò cái lai Zebu sinh sản, thực hiện 38 mô hình, dự án khuyến nông thuộc chương trình khuyến nông của huyện. Ngoài ra, UBND các xã còn triển khai thực hiện 40 mô hình, dự án hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.
Với việc huy động nguồn lực xã hội xây dựng nông thôn mới đến nay, huyện Sơn Tịnh có 5 xã đạt nông thôn mới là Tịnh Giang, Tịnh Minh, Tịnh Bắc, Tịnh Trà, Tịnh Sơn. Hiện đang kiểm tra công nhận 3 xã Tịnh Phong, Tịnh Hà, Tịnh Đông về đích nông thôn mới năm 2019. Thời gian tới, huyện sẽ phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư đưa 3 xã còn lại là Tịnh Bình, Tịnh Hiệp, Tịnh Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 
 
 
 
Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com