Sơn Tịnh tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Sơn Tịnh là huyện thuần nông, đời sống của người dân trên địa bàn huyện chủ yếu sinh sống bằng ngành nghề sản xuất nông nghiệp. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội huyện vẫn được duy trì ổn định đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Đặc biệt từ năm 2016 đến nay, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn huyện đã bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt về diện mạo, đời sống của người dân. Đến nay, đã có 3/11 xã về đích, đến cuối năm 2018 sẽ có thêm 2 xã Tịnh Trà và Tịnh Sơn về đích nông thôn mới.
Hệ thống đường giao thông nông thôn được bê tông hóa đến tận thôn xóm
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay 11/11 xã của huyện đã hoàn thành tiêu chí quy hoạch. Về tiêu chí giao thông, từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã thực hiện bê tông hóa ước đạt hơn 111km đường giao thông nông thôn từ các nguồn vốn khác nhau, trong đó thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng của huyện hơn 46km với hơn 5.100 tấn xi măng, cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh hơn 31 km với hơn 3.200 tấn xi măng, đến nay đã có 5/11 xã đạt tiêu chí về giao thông. Về thủy lợi, huyện tập trung ưu tiên đầu tư kiên cố hóa các công trình thủy lợi đầu mối, từng bước hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã thực hiện thi công kiên cố hóa được hơn 32km kênh mương loại 3 và nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi khác trên địa bàn huyện, đến nay đã có 7/11 xã đạt tiêu chí về thủy lợi. 100% hộ gia đình được sử dụng điện an toàn, 11/11 xã đạt tiêu chí về điện. 
Toàn huyện Sơn Tịnh có 25 trường học đạt chuẩn quốc gia
Về trường học, từ năm 2016 đến nay huyện đã thực hiện đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia như xây mới, nâng cấp, cải tạo các hạng mục với gần 40 công trình, kinh phí thực hiện hơn 58 tỷ đồng, đến nay có 5/11 xã đạt tiêu chí về trường học. Về cơ sở vật chất văn hóa, huyện đã quan tâm đầu tư xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; hoàn thiện hệ thống trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa, khu thể thao thôn. Đến nay 61 thôn trên địa bàn huyện đã có nhà sinh hoạt văn hóa; xây dựng, cải tạo 5 nhà văn hóa xã kết hợp hội trường đa năng, có 5/11 xã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa. Từng bước hoàn thiện hệ thống chợ và cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo quy hoạch, phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của người dân. Có 6/11 xã đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Huyện đã tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông đến cơ sở, đảm bảo các thông tin được truyền tải đến người dân kịp thời, chính xác; hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến xã được chú trọng đầu tư, thường xuyên sửa chữa, nâng cấp. Đến nay, các xã đều có dịch vụ viễn thông, internet, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành; có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn; 11/11 xã có bưu điện; 11/11 xã đạt tiêu chí về thông tin và truyền thông. 11/11 xã đạt tiêu chí về nhà ở dân cư.
Đối với các tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất, huyện đã chú trọng xây dựng và triển khai các mô hình về hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân một cách hiệu quả và bền vững. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã triển khai thực hiện 38 mô hình, dự án khuyến nông, tổ chức 52 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân. Từ nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển sản xuất của chương trình nông thôn mới, đã cấp cho các xã kinh phí hơn 7 tỷ đồng để thực hiện 33 mô hình. Ngoài ra, còn thực hiện các mô hình phát triển sản xuất từ nguồn vốn của chương trình mục tiêu giảm nghèo và chương trình 135. Đến nay, có 8/11 xã đạt tiêu chí về thu nhập. Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, nâng cao các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn nông thôn. Đến nay, 11/11 xã của huyện đều đạt tiêu chí về hộ nghèo. Về thực hiện tiêu chí lao động có việc làm, huyện đã phối hợp với các trường, trung tâm dạy nghề đã đào tạo hàng nghìn lao động nông thôn kết hợp với công tác giải quyết, tạo việc làm cho hơn 3.300 lao động trong giai đoạn 2016 - 2017. Hoạt động sản xuất kinh doanh của 11 hợp tác xã sau chuyển đổi và hợp nhất theo Luật Hợp tác xã năm 2012 được củng cố và từng bước phát triển. Trong 2 năm 2017 - 2018, huyện đã phê duyệt phương án dồn điền đổi thửa tại 7 xã với tổng diện tích hơn 146 héc ta. Về giáo dục và đào tạo, huyện đã thực hiện công tác dạy và học theo đúng thời gian quy định; công nhận duy trì kết quả phổ cập giáo dục THCS, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục mầm non cho 11 xã, có tổng số 25 trường đạt chuẩn quốc gia. Huyện từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện tốt chính sách BHYT, dân số - kế hoạch hóa gia đình, tiếp tục quan tâm xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở. Đến nay, có 10/11 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Huyện tiếp tục quan tâm phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo điều kiện để người dân nông thôn tham gia xây dựng đời sống văn hóa; tổ chức triển khai thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay có 11/11 xã đạt tiêu chí về văn hóa.
61/61 thôn ở huyện Sơn Tịnh đều có điểm sinh hoạt khu dân cư
Về tiêu chí môi trường, huyện đã tổ chức thu gom, tập kết, xử lý rác thải đúng nơi quy định, hoàn thiện các quy hoạch để xây dựng nghĩa trang nhân dân. Về xây dựng hệ thống chính trị, huyện tiếp tục nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội trong xây dựng nông thôn mới; chú trọng xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, triển khai đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh rộng khắp và hoàn thành các tiêu chí về quốc phòng.
Bộ mặt nông thôn ở huyện Sơn Tịnh ngày càng khởi sắc
Với những kết quả đạt được đã làm bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện ngày càng có nhiều đổi mới, hình thành một số mô hình sản xuất tiêu biểu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, cơ sở hạ tầng kỹ thuật như giao thông, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa… đã được đầu tư nâng cấp, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, nâng cao, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 
 
 
 
 
Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com