Sơn Tịnh họp thảo luận và bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận xã Tịnh Bắc và Tịnh Minh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Sáng ngày 19/10/2017, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức họp thảo luận và bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận xã Tịnh Bắc và Tịnh Minh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Đồng chí Lữ Xuân Ánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh chủ trì cuộc họp, cùng các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và Chương trình nông nghiệp, nông dân, nông thôn huyện; Chủ tịch UBND xã Tịnh Minh và Tịnh Bắc, đại diện lãnh đạo UBND  09 xã còn lại trong huyện.

Quang cảnh hội nghị

Cuộc họp đã nghe Văn phòng Điều phối Chương trình muc tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện báo kết quả thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của 02 xã Tịnh Minh, Tịnh Bắc. Theo đó, sau 05 năm triển khai thực hiện, 02 xã đã hoàn thành các nội dung xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định của Trung ương, của tỉnh với sự đồng thuận cao của nhân dân trong xã và huyện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm với nhiều cách làm năng động, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, rộng rãi làm thay đổi cơ bản về nhận thức và hành động của cán bộ và người dân trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt việc đa dạng hóa huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 02 xã đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới theo quy định. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các Hội, đoàn thể huyện, UBND các xã và toàn thể nhân dân địa phương 02 xã đều thống nhất theo kết quả thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của 02 xã mà huyện đã báo cáo. Hồ sơ đạt chuẩn nông thôn mới đã được 02 xã hoàn thành đầy đủ, đúng trình tự, đủ thủ tục. Qua kết quả tự đánh giá của UBND 02 xã và kết quả thẩm tra, xác nhận của mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí do các phòng, ban của huyện phụ trách đã đánh giá và kết luận 19/19 tiêu chí của 02 xã đều đạt chuẩn theo quy định.

Cuộc họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của 02 xã. Các ý kiến đều nhất trí 02 xã đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và đề nghị UBND huyện hoàn thành hồ sơ, thủ tục theo quy định trình UBND tỉnh công nhận 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thảo luận và tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến xét công nhận 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả 100% phiếu đồng ý công nhận 02 xã Tịnh Minh, Tịnh Bắc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lữ Xuân Ánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của 02 xã. Trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hơn nữa Chương trình xây dựng nông thôn mới; đồng thời duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, nhất là tiêu các chí như: Môi trường, An ninh trật tự, Hộ nghèo, Thu nhập... Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị Văn phòng Điều phối Chương trình muc tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định, tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh để thẩm tra công nhận 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017./.

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com