Sơn Tịnh thông qua kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Sơn Tịnh giai đoạn 2016 - 2020

Sáng ngày 01/11/2016,UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức họp thông qua kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Sơn Tịnh giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Lữ Xuân Ánh - PCT UBND huyện chủ trì cuộc họp.    

Thực hiện Thông báo số 287/TB-UBND ngày 21/10/2016 về kết luận của đồng chí Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát, chuẩn bị nội dung cho Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-UBND của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020. UBND huyện Sơn Tịnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020, với mục tiêu chung là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững. Năm 2016, xã Tịnh Giang đạt chuẩn xã NTM, xã Tịnh Trà và Tịnh Bắc đạt chuẩn NTM năm 2017, xã Tịnh Minh và Tịnh Sơn đạt chuẩn NTM năm 2018, xã Tịnh Hà và Tịnh Đông đạt chuẩn NTM năm 2019, xã Tịnh Thọ và Tịnh Bình đạt chuẩn xã NTM năm 2020. Duy trì, giữ vững đạt chuẩn NTM ở 09 xã trên, 02 xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Trong quá trình thực hiện, xã nào phấn đấu và có điều kiện đạt chuẩn xã NTM trước thì UBND huyện sẽ tạo điều kiện để xã đó đạt chuẩn NTM trước so với kế hoạch đề ra.

Huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ cần ưu tiên về quy hoạch xây dựng NTM; tập trung xây dựng các cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn nông thôn, trong đó hoàn thiện hệ thống đường GTNT theo quy hoạch, phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 9/11 xã đạt chuẩn tiêu chí số 2 về giao thông. Tiếp tục đầu tư nâng cấp, xây dựng các công trình thủy lợi theo quy hoạch, phấn đấu đến năm 2020 có 11/11 xã đạt tiêu chuẩn số 3 về thủy lợi. Cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống lưới điện nông thôn để giữ vững 11/11 xã đạt chuẩn tiêu chí số 4 về điện. Xây dựng các công trình đảm bảo đạt chuẩn về cơ sở vật chất trường học, phấn đấu đến năm 2020 có 11/11 xã đạt tiêu chí số 5 về trường học. Hoàn thiện hệ thống Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn. Phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 9/11 xã đạt chuẩn tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa. Hoàn thiện hệ thống chợ nông thôn, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo quy hoạch, phù hợp với nhu cầu của người dân, phấn đấu có ít nhất 9/11 xã đạt chuẩn tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại. Xây dựng, cải tạo, nâng cấp về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trạm y tế xã, phấn đấu có 11/11 xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, nâng cấp đài truyền thanh các xã để giữ vững 11/11 xã đạt tiêu chí số 8 về Thông tin - Truyền thông. Hoàn chỉnh các công trình đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, phấn đấu đến năm 2020 có 100% trường học (điểm chính) và trạm y tế xã có công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh, 95% người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Chú trọng phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp tục thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩn, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn. Thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách thương binh - liệt sỹ và người có công với cách mạng. Tập trung phát triển giáo dục, phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân, vệ sinh môi trường, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các Khu công nghiệp, làng nghề. Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng NTM; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội.

Theo kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 huyện Sơn Tịnh tập trung một số giải pháp như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy cao sự tham gia tích cực chủ động của nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội. Rà soát các cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn để tiếp tục triển khai có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát, định kỳ tổ chức họp trực báo, hội nghị sơ kết để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, kịp thời giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Tăng cường bố trí ngân sách cho Chương trình; lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn các Chương trình dự án triển khai trên địa bàn huyện, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tổng khái toán nhu cầu kinh phí thực hiện giai đoạn 2017 - 2020 là 411 tỷ 491 triệu đồng.  

         

Đồng chí Lữ Xuân Ánh - PCT UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu bàn các giải pháp khắc phục những khó khăn trong thực hiện Chương trình, như: Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư theo kế hoạch xây dựng NTM của các xã; một số tiêu chí gặp khó khăn trong công tác triển khai thực hiện như: môi trường, nhà ở, đường giao thông nông thôn, cơ sở vật chất...Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lữ Xuân Ánh - PCT UBND huyện đề nghị các địa phương cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động, tận dụng mọi nguồn lực để thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại. Tiếp tục tập trung chỉ đạo sản xuất, xây dựng mô hình phát triển kinh tế, huy động nguồn lực; tăng cường thực hiện xây dựng nông thôn mới. PCT UBND huyện nhấn mạnh, việc xây dựng NTM trước mắc còn nhiều khó khăn, tuy nhiên để người dân được hưởng lợi từ chương trình qua đó tạo điều kiện thay đổi bộ mặt nông thôn của huyện và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng chí mong muốn các đồng chí ở huyện cũng như các xã cần hết sức cố gắng để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM./.

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com