Xã Tịnh Sơn xây dựng khu dân cư văn hóa gắn với nông thôn mới

Với phương châm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, MTTQ Việt Nam xã Tịnh Sơn không ngừng củng cố nâng cao chất lượng hoạt động đi đôi với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng về khu dân cư; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết phát huy sức mạnh tổng hợp, khắc phục khó khăn thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động. 

Trong đó chú trọng nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Thực hiện cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, từ đầu năm 2016 đến nay, UBMTTQ Việt Nam xã Tịnh Sơn đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng hoàn thành 02 cổng chào văn hóa thôn Phước Lộc Tây và thôn An Thọ, với kinh phí 150 triệu đồng. Vận động nhân dân Khu dân cư 21 đóng góp xây dựng 2 cổng chào KDC  với kinh phí trên 100 triệu đồng, hiến 500 mét vuông đất để mở đường xóm và đường phục vụ sản xuất rộng 4 mét, dài 800 mét, huy động 82 ngày công và 14 triệu đồng để mở đường, huy động 22 triệu đồng để thắp sáng điện đường. Đồng thời, vận động nhân dân Khu dân cư số 01 đóng góp trên 60 triệu đồng để xây dựng nhà sinh hoạt Tổ văn hóa ở Khu dân cư số 01, huy động 987 ngày công nạo vét kênh mương.

Việc tự nguyện đóng góp kinh phí và công lao động để xây dựng cổng chào, mở đường phục vụ sản xuất của các hộ dân đã làm cho đường làng ngõ xóm khang trang, sạch đẹp, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương.