Tịnh Bắc sơ kết 5 năm (2011 - 2015) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

UBND xã Tịnh Bắc vừa tổ chức sơ kết 5 năm (2011 - 2015) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai đoạn 2016 - 2020.

Xã Tịnh Bắc đạt 11/19 tiêu chí xây dựng NTM

Sau khi có chủ trương về xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy thành lập ban chỉ đạo, UBND thành lập ban quản lý, Ban phát triển thôn; tập trung triển khai phổ biến chủ trương các văn bản liên quan đến XDNTM cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức nhằm giúp cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ hơn mục đích nội dung ý nghĩa về XDNTM để nhân dân chủ động tham gia thực hiện.Hơn 5 năm qua, nhân dân trong xã đã đóng góp 235 triệu đồng, hiến đất gồm 122 hộ, diện tích: 4.191 mét vuông. Riêng trong năm 2015 - 2016, có 33 hộ hiến đất, cây cối, vật kiến trúc, diện tích 1.083,7mmét vuông, để làm đường GTNT và giao thông nội đồng. Nhân dân đóng góp kinh phí hàng trăm triệu đồng và hơn 1.040 ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồngphục vụ sản xuất,qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn xã. Thu nhập bình quân năm 2015 của xã là 23,4 triệu đồng/người/năm. Số hộ nghèo cuối năm 2015 của xã Tịnh Bắc (theo chuẩn cũ) là 55 hộ đạt tỷ lệ 4,73%. Đến nay, tổng số tiêu chí đã đạt 11/19.

Trong thời gian đến, xã Tịnh Bắc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng địa bàn, người dân để nâng cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện; phải tập trung khắc phục hạn chế  của giai đoạn 2011 - 2015. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tổ chức rà soát lại thực trạng nông thôn, từ đó tham mưu UBND xã để trình UBND huyện phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với thực tế trong giai đoạn 2016 - 2020./.

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com