Sơn Tịnh qua 1 năm thực hiện công tác quản lý, phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay, cầm cố tài sản

Qua 1 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/UBND ngày 08/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay, cầm cố tài sản, trên địa bàn huyện Sơn Tịnh chưa phát hiện tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động “tín dụng đen”. Huyện Sơn Tịnh đã chỉ đạo các ban, ngành, hội, đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật để tự phòng, tránh và tích cực tham gia lên án, tố giác tội phạm. 
Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 08/10/2019, huyện Sơn Tịnh đã triển khai thực hiện nhiều văn bản có liên quan đến công tác quản lý, phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay, cầm cố tài sản, trên địa bàn huyện. Chỉ đạo UBND các xã triển khai cho Công an xã tăng cường đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”. Tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại 68 điểm, có khoảng 6.489 lượt người tham dự. Công an xã phối hợp với Đài truyền thanh xã thông báo 188 tin, bài về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để nhân dân biết, nâng cao cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm. Công an huyện tổ chức 6 lượt kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm. Huy động trên 200 lượt cán bộ chiến sỹ, Công an xã ra quân tháo gỡ, tẩy xóa các bảng hiệu, giấy quảng cáo, tờ rơi, ... liên quan đến hoạt động tín dụng đen tại 11 xã. Kết quả gỡ bỏ hơn 310 giấy quảng cáo, tờ rơi, áp phích trên các tuyến đường. Qua trang Fanpage “Quê hương Sơn Tịnh bình yên”, Công an huyện xây dựng 2 tin, bài tuyên truyền, phổ biến cho người dân về qui định của Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ; thủ đoạn lợi dung các dịch vụ này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; hệ lụy nghiêm trọng do các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, nâng cao nhận thức về pháp luật để tự phòng, tránh và tích cực tham gia lên án, tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, huyện thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, lợi dụng dịch vụ cầm đồ hoạt động biến tướng, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, cho vay trá hình. Chỉ đạo Công an các xã rà soát, thống kê các số điện thoại sử dụng vào việc tiếp thị, quảng cáo hoạt động cho vay tài chính hoặc tin nhắn đe dọa để thông báo cho lực lượng Công an huyện xử lý.
Mặc dù huyện đã tích cực chỉ đạo về công tác quản lý, phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay, cầm cố tài sản trên địa bàn huyện, tuy nhiên hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là việc xác định hành vi vay, mượn theo quy định Luật Hình sự và Luật dân sự còn khó khăn, chồng chéo nên các đối tượng “lách luật” để vi phạm. Do nhu cầu cho vay, sử dụng tín dụng, thậm chí “tín dụng đen” trong nhân dân lớn; với thủ tục nhanh gọn, không cần tài sản thế chấp, hoạt động “hỗ trợ tài chính” nhưng thực chất là cho vay nặng lãi thu hút sự quan tâm của người dân; một số bộ phận người dân, nhất là giới trẻ ham mê cờ bạc, cá độ, game online đã vay lãi nặng để sử dụng với mục đích không chính đáng. Hiện nay, với sự phát triển của khoa học - công nghệ, hoạt động cho vay “tín dụng đen” ngày càng biến tướng và diễn biến phức tạp, lan rộng đến từng vùng, đặc biệt trên mạng Internet các đối tượng xây dựng nhiều ứng dụng với quảng cáo thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp dễ tạo lòng tin đối với người dân nhưng thực chất là lãi suất cao. 
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, trong thời gian tới huyện Sơn Tịnh tăng cường hơn nữa các giải pháp về công tác quản lý, phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay, cầm cố tài sản trên địa bàn huyện. Tập trung đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển rộng khắp, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến cho người dân về qui định của Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đổ; thủ đoạn lợi dụng các dịch vụ này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; hệ lụy nghiêm trọng do các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Chỉ đạo các ngành, hội, đoàn thể tập trung xây dựng các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm. Chủ động phát hiện, ngăn chặn các đối tượng dán tờ rơi, quét sơn, quảng cáo cho vay tài chính; các đối tượng nghi vấn đòi nợ sử dụng các hành vi gây mất an ninh, trật tự,...để thông báo cho các cơ quan chức năng biện pháp xử lý kịp thời. Rà soát, thống kê danh sách từng băng, nhóm hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ; kịp thời phân loại để có kế hoạch răn đe, cảm hóa, giáo dục hoặc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ quản lý, đấu tranh; rút ra nguyên nhân, điều kiện phạm tội để chủ động trong công tác phòng ngừa tội phạm này. Tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm các cơ sở cầm đồ, cầm cố tài sản, tổ chức tín dụng biến tướng dưới mọi hình thức,..