UBMTTQVN tỉnh Hội nghị triển khai đề án vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm

Sáng ngày 29/8/2019, UBMTTQVN tỉnh phối hợp với huyện Sơn Tịnh tổ chức Hội nghị triển khai đề án vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư năm 2019. 
Quang cảnh hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên truyền đạt các nội dung Kế hoạch số 310 của Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh về thực hiện đề án vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Kết luận số 05 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Quyết định số 623 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025 và định hướng đến năm 2030. Quyết định số 2140 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án Phối hợp truyền thông, phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020. Quyết định số 361 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020.
Thực hiện Đề án vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư năm 2019, phấn đấu có từ 90-100% khu dân cư và gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội gắn với xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư tiêu biểu, thôn văn hóa trong thực hiện Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Củng cố và thiết lập các hình thức tiếp nhận thông tin, tố giác tội phạm tại các khu dân cư; phấn đấu trong năm có 80% khu dân cư có ít nhất 1 mô hình tự quản về phòng, chống tội phạm hoạt động có hiệu quả. Mỗi Ban công tác mặt trận thôn phối hợp với các chi hội, chi đoàn ở thôn, xóm nhận cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ ít nhất 1 người phạm tội, người vi phạm pháp luật, người mắc tệ nạn xã hội. Tổ chức động viên, khuyến khích người tiêu biểu tham gia cảm hóa, giáo dục giúp đỡ người phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội tại gia đình. Có ít nhất 50% cán bộ MTTQ các cấp, Ban công tác mặt trận thôn được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng vận động phòng chống tội phạm. Theo kế hoạch, các nội dung, giải pháp trọng tâm triển khai thực hiện gồm: Tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác phòng, chống tội phạm tại gia đình và cộng đồng dân cư; vận động Nhân dân tham gia cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội thông qua việc phối hợp tuyên truyền, vận động xóa bỏ rào cản, kỳ thị, xa lánh người phạm tội; rà soát, lập danh sách đối tượng cần cảm hóa, giáo dục, phân công trách nhiệm cho các hội, đoàn thể ở khu dân cư có biện pháp giúp đỡ; xây dựng và duy trì có hiệu quả hoạt động các mô hình như: Tổ tự quản, đội xung kích phòng,chống tội phạm, Dòng họ bình yên… 
Qua hội nghị tập huấn, đã giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong huyện nắm rõ nội dung của kế hoạch thực hiện Đề án; hướng tới mục tiêu phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia phòng, chống tội phạm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về an ninh trật tự, đặc biệt là trong việc cảm hóa, giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, ngăn chặn phát sinh tội phạm, hạn chế tình trạng tái phạm đối với những đối tượng hoàn lương, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.
 
 
 
Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com