Sơn Tịnh hội nghị tổng kết công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Chiều ngày 29/3/2017, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tham dự hội nghị có Thượng tá Võ Thanh Lợi - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Tạ Công Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh, Chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2016, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, hội đoàn thể trong huyện nên công tác Giáo dục QPAN của huyện Sơn Tịnh đã được triển khai đồng bộ, kịp thời và đạt được một số kết quả quan trọng. Huyện đã tổ chức quán triệt đầy đủ các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị định của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác GDQPAN, đồng thời cụ thể hóa thành nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp mình để triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực. Cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành đã được quán triệt và nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác Giáo dục QPAN trong tình hình mới, đã tập trung chỉ đạo thực hiện có chất lượng, đạt kết quả tốt và tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN do tỉnh tổ chức đạt chỉ tiêu trên giao.Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh từ huyện đến xã thường xuyên được củng cố, kiện toàn và ban hành quy chế hoạt động có nền nếp, đạt hiệu quả. Công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành và đảng viên được triển khai, thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả tốt. Tổ chức Giáo dục QPAN cho học sinh và toàn dân trong huyện có nhiều chuyển biến tích cực và đạt hiệu quả, chất lượng tốt hơn so với năm trước. Trong năm 2016, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện đã tổ chức nhiều phiên họp để triển khai công tác GDQPAN, giao chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đơn vị và xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 4 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4 đạt kết quả tốt.

Công tác GDQPAN cho nhân dân đã được cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành bằng nhiều hình thức tuyên truyền giáo dục như: Tìm hiểu truyền thống lực lượng vũ trang, 62 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 41 năm giải phóng miền nam, 71 năm ngày truyền thống công an nhân dân, 71 năm cách mạng tháng tám và Quốc Khánh 2/9, và các ngày lễ truyền thống của tỉnh, huyện, xã... Trong năm 2017, huyện Sơn Tịnh tiếp tục chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, chỉ tiêu đã xác định, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung cơ bản như duy trì hoạt động của Hội đồng GDQPAN đúng quy chế, đạt hiệu quả cao nhất. Tổ chức khảo sát nắm chắc các đối tượng và phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Huyện uỷ, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện xây dựng nội dung chương trình tổ chức bồi dưỡng KTQPAN cho đối tượng 4 theo chỉ tiêu kế hoạch và tham mưu cử cán bộ thuộc đối tượng 2, đối tượng 3, Chức sắc tôn giáo, nhà tu hành tham gia bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh theo chỉ tiêu tỉnh giao. Đồng thời, chỉ đạo Hội đồng Giáo dục QPAN cấp xã phối hợp với Ban CHQS huyện và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4, chức việc tôn giáo và trưởng họ tộc theo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền GDQPAN trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng nội dung Công văn số 938/BTTTT-TCCB ngày 19/04/2012 của Bộ Thông tin và Tuyền thông và Hướng dẫn số 146/ HD-STTTT ngày 10/3/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Đồng chí Tạ Công Dũng - PCT UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tạ Công Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh nhấn mạnh: Năm 2017, công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh cần được tiếp tục đổi mới về hình thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền… Do vậy đồng chí đề nghị Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện và Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh các xã cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về quốc phòng nói chung và giáo dục Quốc phòng - An ninh nói riêng; đồng thời thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh địa phương, đặc biệt là ở cấp xã.

Nhân dịp này, UBND huyện Sơn Tịnh đã khen thưởng cho 08 tập thể, 06 cá nhân có thành tích tốt trong công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2016/.

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com