Thông báo số 45/TB-UBND ngày 09/02/2015 của UBND huyện

Kết luận của đồng chí Phạm Vinh - CT UBND huyện tại cuộc họp trực báo về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh. Tải về