Thông báo số 31/TB-UBND ngày 23/01/2015 của UBND huyện

Kết luận của đồng chí Phạm Vinh - CT UBND huyện tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh. Tải về