Thông báo số 33/TB-UBND ngày 27/01/2015 của UBND huyện

Thông báo Kết luận của đồng chí Tạ Công Dũng - PCT UBND huyện tại cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đát Ất Mùi năm 2015. Tải về