Kết luận của đồng chí Lê Viết Chữ, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Sơn Tịnh

Tải xuống Tệp tin