Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giải quyết khiếu nại của ông Trương Thức (địa chỉ: Khu dân cư số 8, tổ dân phố Liên Hiệp 2C, Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

Tải xuống