Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng đối với các Doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Căn cứ Luật thống kê có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 02/04/2008 của UBND huyện Sơn Tịnh về Thực hiện chế độ báo cáo thống kê-kế toán và Quyết định số 410/2003/QĐ-TCTK ngày 29/07/2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc qui định chế độ báo cáo thống kê định kỳ đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Tặng thưởng (hoặc truy tặng) huân chương cho các đối tượng có quá trình cống hiến lâu dài trong các

 
Trình tự thực hiện:
 
 - Đối với cá nhân:
 
  + Kê khai Bản khai thành tích đề nghị tặng thưởng (hoặc truy tặng) Huân chương;
 
  + Bản sao Lý lịch đảng viên có chứng thực;
 
  + Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ

Tiếp nhận đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện

-
 
Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Đại diện tổ chức tôn giáo đến Phòng Nội vụ huyện lấy mẫu Bản đăng ký hoạt động Hội đoàn tôn giáo, điền đầy đủ thông tin và hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu.
 
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ huyện. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ ghi phiếu hẹn và hẹn ngày trả kết quả cho người nộp. Nếu hồ sơ không đầy đủ sẽ được hướng dẫn hoàn chỉnh.

Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

-
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Đại diện tổ chức tôn giáo đến Phòng Nội vụ huyện lấy mẫu Bản Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành, điền đầy đủ thông tin và hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu.
Tổ chức tôn giáo khi thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân huyện nơi đi chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản thuyên chuyển.
Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện

Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo ngoài phạm vi ...

Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo ngoài phạm vi một xã, thị trấn nhưng phạm vi trong huyện:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đại diện tỗ chức tôn giáo đến Phòng Nội vụ huyện lấy mẫu Bản Thông báo tổ chức quyên góp, điền đầy đủ thông tin và hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Phòng Nội vụ huyện. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ ghi phiếu hẹn và hẹn ngày trả kết quả cho người nộp. Nếu hồ sơ không đầy đủ sẽ được hướng dẫn hoàn chỉnh.

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com