Quy trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Nhằm kịp thời hướng dẫn quy trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động cho các đơn vị trên địa bàn quận 1; ngày 27/3/2014 Sở LĐTBXH đã có Công văn số 3563/SLĐTBXH-LĐ hướng dẫn như sau:

Theo đó thực hiện Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ LĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động; Sở LĐTBXH hướng dẫn quy trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, cụ thể như sau:

Cấp lại bản chính giấy khai sinh

  Nơi tiếp nhận và trả hồ sơ
  - Phòng Tư pháp huyện Sơn Tịnh.
  - Địa chỉ: Phường Trương Quảng Trọng, thành phố Quảng Ngãi.
  - Điện thoại: 055 3842319.

Thay đổi, cải chính hộ tịch

 2. Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch.
 
             
 
    Nơi tiếp nhận và trả hồ sơ
  - Phòng Tư pháp huyện Sơn Tịnh.
  - Địa chỉ: Phường Trương Quảng Trọng, thành phố Quảng Ngãi.
  - Điện thoại: 055 3842319.
    Thời gian tiếp nhận và trả kết quả

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...
A. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:
 
    - Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (theo mẫu).
 
    - Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 
    - Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm:

Thủ tục cấp Giấy vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy nổ

(Theo mục VIII Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công an)

1. Đối tượng cấp:

 

Phương tiện vận chuyển chất hàng nguy hiểm cháy, nổ được qui định tại Phụ lục 2, Thông tư số 04;

 

2. Hồ sơ gồm:

 

- Đơn đề nghị của chủ cơ sở theo mẫu PC8 Phụ lục 1 Thông tư số 04/2004/TT-BCA.

Hướng dẫn thực hiện Báo cáo tài chính hàng năm và Điều tra doanh nghiệp hàng năm

Ngày 05/04/2010 UBND quận 1 có công văn số 678/UBND-TK gửi đến Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn Quận 1 đề nghị thực hiện các Báo cáo tài chính và Phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp năm 2009. Xem hướng dẫn thực hiện trong tài liệu đính kèm.
Tài liệu đính kèm
Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com