THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRẠM THU, PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG (BTS) LOẠI 1:

a) Trình tự thực hiện:

- Đối với đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyệnhướng dẫn đối tượng thực hiện TTHC bổsung.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyệncấp giấy biên nhận cho đối tượng.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyệnxem xét, thẩm định hồ sơ và trình UBND huyện xem xét, cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép, nêu rõ lý do bằng văn bản.

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRẠM THU, PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG (BTS) LOẠI 2 ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP NẰM TRONG KHU VỰC PHẢI XIN PHÉP:

a) Trình tự thực hiện:

- Đối với đối tượng thực hiện TTHC:Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC:Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyệnhướng dẫn đối tượng thực hiện TTHC bổsung.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cấp giấy biên nhận cho đối tượng.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện xem xét, thẩm định hồ sơ và trình UBND huyện xem xét, cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép, nêu rõ lý do bằng văn bản.

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE:

a) Trình tự thực hiện:

- Đối với đối tượng thực hiện TTHC:Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép kinh doanh karaoke nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC:Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì Phòng Văn hóa và Thông tin huyện hướng dẫn tổ chức, cá nhân làm thủ tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, cấp giấy biên nhận cho đối tượng thực hiện TTHC.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyệncó trách nhiệm kiểm tra điều kiện thực tế của người xin giấy phép kinh doanh và đối chiếu với quy hoạch để tham mưu cho UBND huyện cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Xác nhận hồ sơ gia hạn giấy phép kinh doanh vũ trường

Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...

A. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

 

- 02 đơn đề nghị cấp/đổi giấy phép kinh doanh hoạt động vũ trường có xác nhận đồng ý của Ủy ban nhân dân phường nơi kinh doanh (theo mẫu).

 

- Hợp đồng giữa người xin giấy phép kinh doanh với người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ, kèm theo bản sao có giá trị pháp lý văn bằng của người điều hành.

Đăng ký nội quy lao động

Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...
A. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:
 
- 02 văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động.
 
- 02 văn bản của người sử dung lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.
 
- 02 biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở (đối với đơn vị có tổ chức công đoàn) hoặc ý kiến góp ý về nội quy lao động của Liên đoàn Lao động quận 1 (đối với đơn vị chưa thành lập tổ chức công đoàn).

Gửi hồ sơ hệ thống thang bảng lương

Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...

A.THÀNH PHẦN HỒ SƠ :

-  Công văn gửi hồ sơ hệ thống thang bảng lương

- Hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp theo mẫu .

- Phụ cấp lương theo mẫu (nếu có).

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com