Cấp mới Giấy chứng nhận ĐKKD hộ kinh doanh

Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...
A. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:
 
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (theo mẫu I-6), có cam kết trong quá trình kinh doanh, không để xảy ra vi phạm quy định tại Điều 8 của Luật An toàn giao thông đường bộ về sử dụng lòng, lề đường; và nêu rõ nơi để xe đúng quy định cho khách hàng tại địa chỉ cụ thể.Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (theo mẫu I-6).
 
- Bản chính và 01 bản sao Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình (bản chính CMND đối chiếu xong trả lại ngay).
 
* Các trường hợp cần bổ sung thêm hồ sơ:
 
- Trường hợp địa điểm kinh doanh tại khu vực chợ: phải có xác nhận của Ban quản lý chợ nơi kinh doanh.
 
- Trường hợp đăng ký ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề: nộp 01 bản sao (có chứng thực) chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình.
 
- Trường hợp đăng ký ngành, nghề phải có vốn pháp định nộp: bản sao (có chứng thực) văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
 
B. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: không quá 05 (năm) ngày làm việc.
 
C. LỆ PHÍ: 30.000 đồng (ba mươi ngàn đồng)/1 lần cấp.