THÀNH VIÊN UBND HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH 

Địa chỉ:          Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại:     0255 3842 632
Email:             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
1. Đ/c Tạ Công Dũng - Chủ tịch
 
2. Đ/c Lữ Xuân Ánh - Phó Chủ tịch
 
3. Đ/c Phạm Đông - Phó Chủ tịch 
 
 
Các đồng chí Ủy viên UBND huyện:

1. Đ/c Đào Thanh Phương - Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự huyện;

Di động: 0969 867677

2. Đ/c - Trưởng Công an huyện;

Di động: 

3. Đ/c Lê Văn Thảo - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy kiêm nhiệm giữ chức danh Trưởng Phòng Nội vụ huyện;

Di động: 0905 262467

4. Đ/c Nguyễn Văn Chín - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiêm nhiệm giữ chức danh Chánh Thanh tra huyện;

Di động: 0914 174325

5. Đ/c Đặng Xuân Trung - Trưởng Phòng KT&HT huyện;

Di động: 0905 043079

6. Đ/c Trần Đức Hùng - Trưởng Phòng TC-KH huyện;

Di động: 0983 469297

7. Đ/c Phạm Hồng Sơn - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện;

Di động: 0983 670915

8. Đ/c Nguyễn Thị Thương - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện;

Di động: 0905 904040

9. Đ/c Nguyễn Hoàng Nam - Trưởng Phòng TN&MT huyện;

Di động: 0914 121140

10. Đ/c Phạm Tấn Quang - Trưởng Phòng Y tế huyện;

Di động: 0914 740205

11. Đ/c Lữ Đình Ba - Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện;

Di động: 0914 043984

12. Đ/c Đoàn Minh Thái - Trưởng Phòng VH&TT huyện;

Di động: 0905 003940

13. Đ/c Phạm Văn Phú - Trưởng Phòng Tư pháp huyện;

Di động 0977 896945