HUYỆN ĐOÀN HUYỆN SƠN TỊNH

- Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 0255. 3842306; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
1. Bí thư Huyện Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện:
Đồng chí:
Điện thoại:
 
2. Phó Bí thư Thường trực Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện:
Đồng chí Lê Minh Đức.
Điện thoại: 0363 404012