HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN SƠN TỊNH

- Địa chỉ:          Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại:     055 3842 388
 
1. Chủ tịch:
- Đồng chí Phạm Thành Tâm
- Điện thoại:
 
2. Phó Chủ tịch:
- Đồng chí Châu Văn Á.
- Điện thoại: 0905 967 162
 
3. Phó Chủ tịch:
- Đồng chí Nguyễn Thành Nông
- Điện thoại: 0935 298 756
 
 
Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ:
 
* Chức năng:
Hội CCB là một tổ chức Chính trị - Xã hội hoạt động theo Hiến pháp, Pháp luật và điều lệ Hội CCB Việt Nam.
* Nhiệm vụ:
- Tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ chế độ.
- Tập hợp các thế hệ CCB phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, "trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới" xóa đói giảm nghèo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho hội viên Cựu chiến binh.