HỘI NÔNG DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

- Địa chỉ: Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
- Điện thoại: 055 3842307; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
1. Chủ tịch: 
- Điện thoại:
 
2. Phó Chủ tịch: Lê Trung Tín
- Điện thoại: 0984 911559
 
3. Phó Chủ tịch: Võ Văn Tâm
- Điện thoại: 0985 949695
 
* Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ:
Chức năng là tập hợp, vận động, giáo dục hội viên nông dân phát huy quyề làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt. Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối Đại đoàn kết dân tộc.
 
Nhiệm vụ là truyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lực của Nhà nước khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực tự cường, lao động sáng tạo của nhân dân.
Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại: 055 3842632; Fax: 055 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com