Xã Tịnh Trà

5/ ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQVN XÃ TỊNH TRÀ

- Địa chỉ: Tịnh Trà - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

- Điện thoại: 055 3844159

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.1/ Đảng ủy xã

- Bí thư:

Điện thoại:

Phó Bí thư: Trương Quang Vinh

- Di động: 01689 719485

5.2/ HĐND xã

Chủ tịch: Trương Quang Vinh

- Di động: 01689 719485

Phó Chủ tịch: Võ Ngọc Dũng

- Di động: 0978 650578

5.3/ Ủy ban nhân dân xã

- Chủ tịch: Trần Đại Dương

Điện thoại: 0914 400859

- Phó Chủ tịch: Trần Văn Trường

- Điện thoại: 055. 3690287

- Di động: 0984 504229

5.4/ UBMTTQVN xã

- Chủ tịch: Võ Thạnh

- Di động: 01688 460593

- Phó Chủ tịch: Huỳnh Anh Ngôn

- Di động: 01648 048300

5.5/ Các bộ phận chuyên môn:

1/ Văn phòng - Thống kê:

- Bà Trần Thị Kim Huệ

- Di động: 0975 823327

- Ông Phan Văn Thanh

- Di động: 0988 101516

2/ Địa chính NN-XD&MT:

- Ông Đặng Văn Hồng

- Di động: 0985 075747

3/ Tư Pháp - Hộ tịch:

- Bà Dương Thị Lệ

- Di động: 01646 790973

- Bà Lương Thị Hồng Phương

- Di động: 0973 666264

4/ Ban CHQS xã:

- Ông Đinh Công Hòa

- Số điện thoại để bàn: 055 3692000

- Di động: 01673 712356

5/ Văn hóa - Xã hội :

- Bà Nguyễn Thị Lợi

- Di động: 01673 753086

6/ Công an xã:

- Ông Phạm Minh Mè

- Di động: 0975 988857

7/ Tài chính - Kế toán xã:

- Ông Lê Cao Nga

- Di động: 01694 202458.

5.6/ Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã:

- Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn xã.

- Quyết định những vấn đề của xã trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

- Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã.

- Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

Các bài viết khác trong UBND các xã

Xã Tịnh Sơn 20 04 2015

Xã Tịnh Thọ 14 01 2015

Xã Tịnh Phong 14 01 2015

Xã Tịnh Minh 14 01 2015

Xã Tịnh Hiệp 14 01 2015

- Toàn bộ chuyên mục -

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com