Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao

TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN - THỂ THAO HUYỆN

- Địa chỉ: Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi.

- Số điện thoại: 055.3671008; 055.3671098

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

I/ Lãnh đạo đơn vị

1/ Giám đốc: 

- Điện thoại để bàn: 055.3671008

- Di động:....

- Email: 

2/ Phó Giám đốc: Trần Dương

- Điện thoại để bàn: 055.3671098

- Di động: 0946 768 645

II/ Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:

* Chức năng:

1/ Trung tâm VHTT-TT là đơn vị sự nghiệp có thu theo công tác chuyên ngành, Phòng VH&TT huyện tham mưu giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước đối với Trung tâm VHTT- TT về các hoạt động thuộc lĩnh vực VHTT-TDTT; Trung tâm VHTT-TT chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm VHTT và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT  tỉnh Quảng Ngãi.

2/ Trung tâm VHTT- TT có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến  chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở.

3/ Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện.

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

1/ Căn cứ chương trình phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của huyện để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân  huyện và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

2/ Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật;

3/ Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;

4/ Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao ở cơ sở;

5/ Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao;

6/ Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;

7/ Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp;

8/ Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

9/ Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật;

10/ Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân  huyện giao.

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com