Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
- Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện Thoại: 055 3842366

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÃNH ĐẠO BAN QUẢN LÝ

1/ Giám đốc: Đoàn Hữu Thành

- Điện thoại: 055 3673335

- Di động: 0985 394000

2/ Các Phó Giám đốc:

2.1. Trương Quang Tòa

Di động: 0905 527567

2.2. Trương Quang Sơn

- Di động:  0909 543507

- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.3. Nguyễn Hoàng Tùng

- Di động:  0911 476876

- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.4. Hoàng Văn Tuấn

Di động: 0935 847357