Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình

TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
 
Địa chỉ: Xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi
Điện Thoại: 3.842.250.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phó Giám đốc phụ trách: Trầm Gia Định . Điện thoại: 3.674.627 - 097.8786.659
 
Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ:
1. Chức năng:
Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Sơn Tịnh có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, truyền thông giáo dục về DS- KHHGĐ trên địa bàn huyện.
2. Nhiệm vụ:
- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về DS- KHHGĐ và truyền thông giáo dục về DS- KHHGĐ trên cơ sở kế hoạch của Chi cục DS- KHHGĐ tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ về DS- KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
- Triển khai, phối hợp các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông DS- KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
- Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về DS- KHHGĐ của Trạm y tế xã, thị trấn và cộng tác viên thôn, xóm.
- Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về DS- KHHGĐ và các dự án khác được Chi cục DS- KHHGĐ phân công.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách DS- KHHGĐ xã, thị trấn và cộng tác viên DS- KHHGĐ thôn, xóm.
- Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực DS- KHHGĐ và sức khoẻ sinh sản.
- Quản lý cán bộ, viên chức thực hiện các chế độ chính sách, khen thưởng đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật, quản lý cán bộ chuyên trách DS- KHHGĐ xã, thị trấn và cộng tác viên DS- KHHGĐ thôn, xóm.
- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo về lĩnh vực DS- KHHGĐ theo quy định hiện hành.
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chi cục trưởng Chi cục DS- KHHGĐ và Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Tịnh giao.
Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com