ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN SƠN TỊNH

- Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

- Số điện thoại: 055.3841226

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

I/ Lãnh đạo đơn vị:

1/ Trưởng đài: Đoàn Minh Thái

Di động: 0977 896945

2/ Phó Trưởng đài: Tôn Thị Thu Phương

- Điện thoại để bàn: 055.3674558

- Di động: 0985 553299

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3/ Bộ phận Văn thư:

Điện thoại để bàn: 055.3842192

II/ Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:

 * Vị trí và chức năng:

1/ Đài Truyền thanh huyện là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện Sơn Tịnh.

2/ Đài Truyền thanh huyện chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân  huyện Sơn Tịnh, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi; quản lý Nhà nước của Phòng Văn hóa và Thông tin về hạ tầng thông tin, phát thanh, báo chí, xuất bản trên địa bàn theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

3/ Đài Truyền thanh huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

1/ Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng các tiếng Dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

2/ Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

3/ Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

4/ Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

5/ Quản lý, vận hành Đài Truyền thanh phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với đài truyền thanh các xã, thị trấn trên địa bàn huyện theo đúng pháp luật.

6/ Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ, thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

7/ Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức các hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

8/ Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.

9/ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao theo quy định của pháp luật.

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com