Trung tâm y tế Dự phòng huyện Sơn Tịnh

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG HUYỆN SƠN TỊNH
 
 
Địa chỉ: Xã Tịnh Ấn Tây – thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại: 055.3842.213        Fax: 3842.213
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Giám đốc: Châu Văn Thanh. Điện thoại: 0905.507.943
 
Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ:
Trung tâm Y tế dự phòng huyện Sơn Tịnh có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống bệnh xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn huyện Sơn Tịnh.