CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN SƠN TỊNH

- Địa chỉ: Xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, thành phố Quảng Ngãi

- Điện thoại: 055 3842 381; Fax: 055 3842 381
 
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Chi cục trưởng: Đinh Sắc Sửu
Điện thoại: 0974 631 558