XIII. LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

STT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

15 ngày kể từ ngày UBND cấp xã nhận được văn bản đăng ký hợp lệ

UBND cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng

Không

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016;

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số đỉều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

2

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

15 ngày kể từ ngày UBND cấp xã nhận được văn bản đăng ký hợp lệ

UBND cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng

Không

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP.

3

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

20 ngày kể từ ngày UBND cấp xã nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ

UBND cấp xã nơi dự kiến có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung

Không

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

- Nghị đỉnh số162/2017/NĐ-CP.

4

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối vói tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Ngay sau khi UBND cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ

UBND cấp xã

Không

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

- Nghị định số162/2017/NĐ-CP.

5

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Ngay sau khi UBND cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ

UBND cấp xã

Không

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP.

6

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

15 ngày kể từ ngày UBND cấp xã nhận được văn bản đăng ký hợp lệ

UBND cấp xã nơi có nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Không

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP.

7

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

15 ngày kể từ ngà yUBND cấp xã nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

UBND cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Không

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

- Nghị định số162/2017/NĐ-CP.

8

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

20 ngày kể từ ngày UBND cấp xã nhận được hồ sơ đề nghị hợp lệ, cụ thể:

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã nơi dự kiến đặt địa điểm mới để sinh hoạt tôn giáo tập trung có trách nhiệm xin ý kiến UBND cấp huyện về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của UBND cấp xã, UBND cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có ý kiến của UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm.

UBND cấp xã nơi dự kiến đặt địa điểm mới

Không

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

- Nghị định số162/2017/NĐ-CP.

9

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Ngay sau khi UBND cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ

UBND cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung cũ

Không

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

- Nghị định số162/2017/NĐ-CP.

10

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Ngay sau khi UBND cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ

UBND cấp xã nơi tổ chức quyên góp

Không

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

- Nghị định số162/2017/NĐ-CP.

 

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com