Để các nội dung phản ánh, kiến nghị được chuyển đến cơ quan chức năng kịp thời và chính xác, Ban Biên tập website kính đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp:
1. Kích chuột vào mục "Gửi câu hỏi"
2. Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân vào phần gửi câu hỏi. 
3. Sử dụng tiếng Việt có dấu, bảng mã Unicode. 
4. Nội dung cần thể hiện rõ ràng, cô đọng. Những thư hợp lệ sẽ được chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời trong thời gian sớm nhất.
Ban biên tập sẽ phản hồi đến hộp thư của bạn đọc hoặc đăng tải các nội dung trả lời trên mục này.

---

Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi
Thủ tục Khai trình sử dụng lao động ban đầu và báo cáo lao động 06 tháng đầu năm 2019Nguyễn Hữu Khương2019-05-09
Đơn khiếu nạiLê thị thắm2019-05-06

1